KATALOG ||| PRIVREDNI ADRESAR ||| REKLAME I ANKETE
GOOGLE
ID: Password: ::: Zaboravljena šifra ::: Novi član?
REKLAME
- WEB & LAW (5568)
- SUN LOOK (0)
- SSISTEMCARD (0)






Dinar za reklamu, 10 za anketu

Preduzeće za izradu sajtova i usluge na Internetu "WEB & LAW" d.o.o. u svom programu "Dinar za reklamu, 10 za anketu" omogućuje Vam da zaradite gledanjem reklama naših komintenata i odgovaranjem na njihova anketna pitanja.

REKLAME

Klikom na ime firme u koloni "Reklame" (s leve strane ove stranice), otvoriće Vam se na ovom mestu njena reklamna slika. Sačekajte 10 sekundi i na Vaš račun će automatski biti prebačen jedan dinar sa računa klijenta koji je postavio reklamu. Po završetku te transakcije biće Vam prikazano obaveštenje, posle čega možete da otvorite novu reklamu.
Iza svakog imena reklamera naznačen je iznos njegovog fonda kojim raspolaže. Na spisku reklamera prisutne su i firme čiji je fond za reklamu ispražnjen (u zagradi stoji nula - 0). Reklame tih firmi, takodje, možete da gledate, ali za to nemate zaradu.

ANKETE


Ankete su uglavnom predvidjene za ispitivanje tržišta i zato Vas molimo da na njih odgovarate iskreno.
Imajte na umu da su odgovori vezani za Vaše ime!
Iznos od 10 dinara Vašem računu biće pripisan kada Vaši odgovori budu prihvaćeni.Broj u zagradi iza imena anketara odnosi se na broj ispitanika koje anketar još želi da ispita. U trenutku kada zahtevani broj bude ispunjen prestaće prijem odgovora, a ime anketara će biti uklonjeno sa spiska.

VAŽNO: Ne pokušavajte da sa istog računara otvarate nekoliko naloga ili da se logujete sa više imena, jer ćete u tom slučaju sebi onemogućiti da bilo šta zaradite!
ANKETE
BESPLATNE ANKETE:
- Vi i Internet


PLAĆENE ANKETE: