| Home| Digitalna Srbija | O nama |

   VIRTUELNA ROBNA KUĆA


Virtuelna robna kuća E-NABAVKA je skup SVIH ONLINE prodavnica učlanjenih dobavljača u samo jednoj aplikaciji.
     Objedinjavanjem prodavnica kupci dobijaju veću ponudu i mogućnost izbora, jer na jednom mestu mogu da biraju i poručuju robu i usluge od više dobavljača, dok dobavljači dobijaju širi krug mogućih kupaca, pošto su kupci jednog dobavljača ujedno i kupci kod svih ostalih.
     E-NABAVKA se kupcima dostavlja na besplatnom CD-u, putem e-maila, usnimavanjem u kompjuter ili jednostavnim preuzimanjem sa sajta bilo kog dobavljača - člana.

     U Virtuelnoj robnoj kući e-nabavku mogu da obavljaju i gradjani i firme. U slučaju da korisnik obavlja porudžbinu u ime firme, ona će
pre prosledjivanja dobavljaču biti prosledjena nadležnoj osobi u toj firmi na odobrenje, pa tek onda dobavljaču.
     Tabelarni i grafički prikazi statistike omogućuju i dobavljačima i kupcima brz i lak uvid u medjusobno poslovanje.

     Pored skupa raznih prodavnica, Virtuelna robna kuća E-NABAVKA nudi i bogat dodatni sadržaj: planer, imenik, beležnicu, chat, messager, sat sa alarmom, igrice i online servise - vesti, oglase, katalog roba i usluga, prognozu vremena za sve gradove u Srbiji za pet dana, kursnu listu, recepte, zabavu,...
| Home| Digitalna Srbija | O nama |